Geef de titel van de vorming


Datum waarop deze  vorming is gestart


Vul hier de organisator van de vorming in. Bij een interne vorming zet je intern.


Geef een korte inhoud van de vormingEvaluatie:


Gelieve hieronder per item een score te geven.


Deze inhoud van de vorming was


Deze vorming is bruikbaar voor mijn job


Geef een korte toelichting bij deze evaluatie
.


Dit formulier werd ingegeven door