SOLLICITATIEFORMULIER CAW De Kempen

(wij behandelen persoonlijke informatie discreet)

kies vacature*  
 


PERSOONLIJKE INFORMATIE


Naam
Voornaam* :
Straat en nummer*:
postcode*
Gemeente*
Geslacht* :    
email*:      
Telefoonnummer:      
GSM-nummer:    
geboortedatum*:
dd/mm/jjjj
 


    


OPLEIDING

Secundaire School ( de hoogst behaalde graad )

Studie/opleiding*

 

School/instelling

 

Periode

Van  ( jaar) tot ( jaar )

Diploma


Hoger Studie/opleiding

Studie/opleiding

 

School/instelling

 

Periode

Van  ( jaar) tot ( jaar )

Diploma

Onderwerp eindwerk

 

Studie/opleiding

 

School/instelling

 

Periode

Van  ( jaar) tot  ( jaar )

Diploma

Onderwerp eindwerk

 

Heb je nog andere ervaringen vanuit je vrije tijd of opleidingen die volgens jou bruikbaar kunnen zijn in de functie waarvoor je solliciteert.


 

TALENKENNIS

duid aan of je een basiskennis, goede of zeer goede kennis hebt.

 

Taal

Lezen

Schrijven

Spreken

Moedertaal*

    


 

 

Andere taal1

 

 

 

Andere taal 2

 

 

 

 

Andere taal 3   


 

 

 

Andere taal 4

 

 

 

 

 


INFORMATICAKENNIS

Kennis over computerprogramma\'s:

tekstverwerking
rekenbladen (excel - calculator)
database
email

andere computerprogramma\'s


BEROEPSERVARING

Geef de periodes weer en start met je huidige of laatste tewerkstelling. Stages in het kader van je opleiding mag je ook vermelden.

periode bedrijf - organisatie - functie korte beschrijving van je functie reden vertrek


Heb je vakantiewerk  of vrijwilligerswerk gedaan ? :   

Omschrijf kort die jobs die relevant kunnen zijn voor de functie :MOTIVATIE

1.            Waarom solliciteer je voor deze functie ? Waarom vind je deze functie interessant ?


2.        Waarom wil je graag voor ons werken ?

3.       Waarom ben jij een goede kandidaat voor deze functie?


4.    Welke expertise wil je nog verder ontwikkelen voor deze functie ?

 


VARIA

                    Rijbewijs :      categorie :  

                     Kan u beschikken over een wagen :  

                     Wanneer kan u ten vroegste in dienst treden ?  

                     Zijn er nog bijkomende gegevens die je belangrijk vindt om je kandidatuur te ondersteunen ( bijvoorbeeld activakaart of andere tewerkstellingsmaatregelen, referenties ... )


Hoe heeft u de vacature gevonden ?


Andere manier:  

Wij slaan je gegevens op in onze databank enkel in functie van deze sollicitatieprocedure.


Ten gevolgen van de wet van 08.12.1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer t.o.v. de verwerking van persoonsgegevens is onze vzw verplicht strikt vertrouwelijk om te gaan met persoonlijke gegevens die de sollicitant verstrekt. Deze gegevens worden opgeslagen in onze database in functie van deze vacature.