Sinds eind 2011 vormt CAW De Kempen, samen met OCMW Turnhout, Herentals, Mol en Geel de denktank dak- en thuislozen.
In deze denktank willen nadenken over een regionale visie op de aanpak van deze doelgroep.
Dit doen we aan de hand van de 5 Europese doelstellingen van Feantsa


  1. Niemand mag genoodzaakt zijn om tegen zijn wil op straat te moeten overnachten bij gebrek aan opvang die aangepast is aan zijn situatie.

  2. Niemand mag genoodzaakt zijn om langer dan nodig te moeten verblijven in de opvang bij gebrek aan doorstromingsmogelijkheden naar wonen.

  3. Niemand mag uit een instelling ontslagen worden (ziekenhuis, psychiatrie, gevangenis, jeugdinstelling, enz.) zonder voldoende nazorg en een oplossing voor zijn woonsituatie.

  4. Niemand mag uit huis gezet worden bij gebrek aan begeleidings- en herhuisvestingsmogelijkheden

  5. Niemand die jongvolwassen wordt of is mag thuisloos worden als gevolg van de overgangssituatie naar zelfstandigheid
 In het kader van de eerste doelstelling willen we elke OCMW bevragen over zijn winternoodplan. 
Bedoeling is te komen tot een (online) vademecum voor hulpverleners met duidelijke en volledige informatie.
Gebrek aan informatie mag niet de reden zijn waarom mensen niet terecht kunnen in het winternoodplan.
Naast de bevraging van het winternoodplan doen we ook een bevraging naar het aanbod  noodwoningen waarover uw OCMW beschikt.
Deze informatie is momenteel enkel voor intern gebruik.


Gelieve in te loggen op deze pagina om verder te gaan.

naam OCMW
wachtwoord


Bij problemen contacteer : johan.vanbaekel@cawdekempen.be